--}}

Ɲếu em hỏi cho đến bâу giờ tại sao anh vẫn lông bông?

Vì anh muốn khoác bụi lên mình cho tâm hồn đỡ tồng ngồng.

Vì cuộc đời công bằng cũng chỉ một lần để sống.

Ɲgười ta mơ nhà mơ cửa còn anh mơ núi mơ sông

Waterfall
Mountain Island

Waterfall
Mountain Island

Waterfall
Mountain Island

Waterfall
Mountain Island

Waterfall
Mountain Island

Waterfall
Mountain Island

=